Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Zápis do MŠ 2024

Zápis do MŠ 2024Datum konání:
6.5.2024

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ROHENICE


Ředitelka Mateřské školy Rohenice vyhlašuje Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání dětí pro školní rok 2024/2025. Zápis do mateřské školy Rohenice se uskuteční v pondělí 6. 5. 2024 v odpoledních hodinách od 15:00 do18:00 hod.
K zápisu se dostaví ti zákonní zástupci se svými dětmi, kteří mají zájem o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od 1. září 2024.
Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si můžete osobně vyzvednout v MŠ, popřípadě stáhnout v příloze na webových stránkách obce (www.rohenice.cz).


Na zápis si s sebou přineste: - vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí dítěte
- vyjádření lékaře o řádném očkování dítěte
- rodný list dítěte
- občanský průkaz zákonného zástupce


Budeme se na Vás a Vaše děti těšit.
Kolektiv MŠ Rohenice


V případě dotazů kontaktujte ředitelku Mateřské školy Rohenice:
Blanka Eisenreichová, tel. 776 873 200, e-mail: reditel@ms-rohenice.cz

 

 

 

Kritéria přijímacího řízení do mateřské školy

pro školní rok 2024/2025


Ředitelka mateřské školy posoudí všechny přihlášky a rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte ve správním řízení podle následujícího klíče a pořadí důležitosti kritérií sestupně.


Děti budou přijímány v následujícím pořadí:
1)Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné – tzn. děti, které do 31. 8. 2024
dosáhnou nejméně pátého roku věku, přednostně s trvalým pobytem v obci Rohenice.


2)Děti, které mají sourozence již docházejícího do MŠ Rohenice nebo děti zaměstnanců MŠ Rohenice podle věku od nejstaršího po nejmladší.

 

3)Děti, které mají trvalý pobyt v obci Rohenice podle věku od nejstaršího po nejmladší.


4)Děti, které mají trvalý pobyt mimo obec Rohenice podle věku od nejstaršího po nejmladší.


Děti splňující uvedená kritéria se přednostně přijímají až do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.
Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (kromě dětí jen rok před zahájením povinné školní docházky).


V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně a dětí mladších tří let, se počet přijatých dětí bude snižovat.Blanka Eisenreichová
ředitelka MŠ

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu zvděláváni, ke stažení na úřední desce.